Hírek Drónszabályozás

Lakott terület felett jelentősen korlátozott lesz a drónhasználat

Ahogy azt már megírtuk, 2020. december 16-án az Országgyűlés 116 igen, 52 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta “A pilóta nélküli légijárművek üzemelésével összefüggő egyes törvények módosításáról” szóló törvényt. A törvény – melynek legtöbb rendelkezése január 1-jén már hatályba is lép – jelentős változásokat hoz a pilóta nélküli légijárművet használók esetében.

Kötelező lesz regisztrálni a pilóta nélküli légijárművet. Ezen kötelezettség alól csak az a játéknak minősülő drón kivétel, mely a 120 g maximális felszálló tömeget el nem éri, adatrögzítő eszközzel nem felszerelt, és a távoli pilótától 100 méternél nagyobb távolságra eltávolodni nem képes.

A regisztrációt követően a távoli pilóta egy a HungaroControl által üzemeltetett alkalmazáson keresztül tájékozódhat majd a korlátozásokról, jelezheti igényét valamely légtér használatára, illetve bejelölheti a légtér használatát, amennyiben az általa kezdeményezett légtérben és időpontban megengedett a pilóta nélküli légijármű használata.

A közlekedésért felelős miniszter a honvédelemért felelős miniszterrel, illetve meghatározott esetekben a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben határozza meg a légtérnek azt a részét, amelyet drónnal használni lehet. Lesznek a földi létesítmény jellege miatt tiltott, valamint korlátozottan igénybe vehető területek is a légtérben. Főszabályként lakott területen kívül lehet drónt szabadon használni, lakott terület felett eseti légtérkérelmet kell benyújtani, kivéve a játék drónok esetében.

A jövőben szabálysértésnek minősül, ha valaki lakott terület felett pilóta nélküli légijárművet jogosulatlanul használ. Elzárással büntethető vétség, ha valaki más lakását, egyéb helyiségét, a hozzájuk tartozó bekerített területet megfigyeli. Minősített esetként pedig bűncselekmény, ha valaki a készített hang-, képfelvételt nagy nyilvánosság számára elérhetővé is teszi.

Rögzítették azt is, hogy a pilóta nélküli légijármű üzemeltetésére vonatkozó rendelkezések megsértőivel szemben százmillió forintig terjedő légiközlekedési bírság szabható ki. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a szabálysértési törvény alá tartozó jogsértő magatartásokra.

A törvény részletes elemzésére még visszatérünk.

Szólj hozzá