Drónok kora Hírek

Pilóta nélküli légijármű üzemeltető képzés indul a GEO-n

Pilóta nélküli légijármű üzemeltető szakmérnök/szakember képzés indul a GEO-n (Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézet) 2023. szeptembertől kétféléves levelező képzés formájában. A szakirányú továbbképzésre bárki jelentkezhet, aki legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolai szintű képzésen bármely képzési területen szerzett mérnöki vagy nem-mérnöki végzettséggel, vagy szakképzettséggel rendelkezik. A végzett hallgatók teljes mértékben felkészítést kapnak az európai (bele értve a hazai) drónpilóta jogosítvány megszerzéséhez. Ezek alapján kiegészítő képzés nélkül képesek hatósági drónpilóta vizsgát letenni.

Drón képzés

A képzési cél

A Pilóta nélküli légijármű üzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakmérnökök képzése, akik képesek lesznek az aktuális EU-s és hazai jogszabályi környezetnek megfelelő módon üzemeltetni pilóta nélküli légjárműveket. Az üzemeltetési kompetencia kiterjed az eszközök karbantartására, repülésre történő felkészítésére, repülések tervezésére és végrehajtására, valamint a pilóta nélküli légijárművek műszaki, technológiai és elméleti ismereteire. Ezen kívül a képzés részét képezi a légifelvételezéssel nyert távérzékelési adatok feldolgozása és elemzése.  A képzés keretében a hallgatók megismerkednek a pilóta nélküli légijárművek speciális gyakorlati alkalmazási területeivel, valamint egyes területeken gyakorlati tapasztalatokat szereznek. A végzett hallgatók teljes mértékben felkészítést kapnak az európai (bele értve a hazai) drónpilóta jogosítvány megszerzéséhez.  Ezek alapján kiegészítő képzés nélkül képesek hatósági drónpilóta vizsgát letenni.

  Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése

Aki legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolai szintű képzésen bármely képzési területen szerzett mérnöki végzettséggel és mérnöki szakképzettséggel rendelkezik: „pilóta nélküli légijármű üzemeltető szakmérnök”.
Aki legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolai szintű képzésen) bármely képzési területen szerzett nem-mérnöki végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik: “pilóta nélküli légijármű üzemeltető szakember”.

  A képzésbe jelentkezhet

A szakirányú továbbképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolai szintű képzésen bármely képzési területen szerzett mérnöki vagy nem-mérnöki végzettséggel és mérnöki vagy nem-mérnöki szakképzettséggel rendelkezik.

  A képzési idő és a képzés díja

A képzési idő 2 félév (180 kontaktóra), 60 kredit. A félévi költségtérítés mértéke 1. félév: 350.000.- Ft, 2. félév:400 000. –Ft.

  A képzésre jelentkezés

A jelentkezés az online jelentkezési lap elküldésével történik meg, a hivatalos felvétel a beiratkozási lap kitöltésével zárul.

  A képzés főbb tanulmányi területei

Alapozó ismeretek: Jogi ismeretek; Meteorológiai ismeretek.

Műszaki ismeretek: Drón hajtóművek, repülés elmélete; Irányítást támogató és ellenőrző szenzorok; Adatnyerést támogató szenzorok.

Gyakorlati szakismeretek: Repülési tervek készítése autonóm repülésekhez; Repülési tervek megvalósítása, adagtok gyűjtése; Repülés során előforduló vészhelyzetek kezelése; Felhasználási példák, esettanulmányok; Pilóta nélküli üzemeltetése során felmerülő menedzsment, elhárító és detektáló rendszerek használat.

Adatfeldolgozási ismeretek: Légi adatnyerés alapjai; Adatgyűjtés, képfeldolgozás; Térinformatikai rendszerek használata az előállított végtermékek megjelenítése és adatintegrálása során.

Szakdolgozat.

  Az ismeretek ellenőrzési rendszere

Az ismeretek ellenőrzési rendszere online tesztekből, szóbeli és írásbeli vizsgákból, rövid összefoglalóból egy alkalmazási területről, gyakorlati beszámolókból, gyakorlati feladatokbók, gyakorlati vizsgából, majd a teljes kurzus zárásaként szakdolgozat elkészítéséből és záróvizsgából tevődik össze.

Érdeklődni lehet:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.
Tel/fax: +36 (22) 200-422
E-mail: to@amk.uni-obuda.hu
Szakfelelős: Dr. habil. Jancsó Tamás
E-mail: jancso.tamas@amk.uni-obuda.hu

  Képzési forma

A képzés levelező jelleggel folyik félévente 4 háromnapos konzultációs héttel, melyek konzultációnként csütörtök-péntek-szombati elfoglaltságot jelentenek. Az elméleti képzés Székesfehérváron, a repülési gyakorlatok Zichyújfaluban kerülnek megrendezésre.

Forrás: Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar

Szólj hozzá