Hírek Ipari drónok

Újra lehet jelentkezni az egyetemi drónpilóta képzésre

Agrárdigitalizációs szakmérnök, precíziós mezőgazdasági szakmérnök, drónirányító és -adatelemző szakirányú továbbképzés – a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kara tudatosan törekszik arra, hogy kihasználja a különböző tudományterületek egymást erősítő hatásából adódó előnyöket.

2021 februárjában, Mosonmagyaróváron az országban elsőként indult el a drónirányító és -adatelemző szakirányú továbbképzés a Széchenyi Egyetem keretein belül. A két féléves, önköltséges formában meghirdetett képzés célja a már diplomával rendelkező szakemberek célirányos továbbképzése, amely során elsajátíthatják a drónok üzemeltetésének, a repülések tervezésének és az előállított adatsorok precíz feldolgozásának ismereteit. A megszerzett szakmai készségekkel olyan tudásra tesznek szert, amely a kor követelményeinek megfelelő magas szintű feladatmegoldásokat támogat.

A továbbképzés egyedisége abból adódik tehát, hogy a hallgatók nemcsak a biztonságos drónüzemeltetést, hanem a drón által szerzett adatok elemzését, kiértékelését is megtanulhatják. Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (baleset- és kárelemzési, mezőgazdasági, környezetvédelmi és katasztrófavédelmi) területeken történő feladatmegoldásokra is.

A képzés főbb területei:

  • Képfeldolgozás alapjai
  • Távérzékelés alapjai
  • Drónrepülések gyakorlata
  • UAS rendszerek ipari és mezőgazdasági alkalmazása
  • MI alapú képfeldolgozás
  • Hiperspektrális felvételezés és adatelemzés

Dr. Teschner Gergely, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar adjunktusa, a drónirányító és -adatelemző szakirányú továbbképzés szakfelelőse elmondta: „Számos iparágban szinte elkerülhetetlen a drónok használata, ez beszivárog a hétköznapokba, sőt sok területen már nagyjából most is ott van. Nagyon sok szolgáltató, illetve gazdálkodó rendelkezik már drónokkal. A mezőgazdaság területén használják például a különböző növénybetegségek felismerésénél, de a hiánybetegségek – vízhiány, tápanyaghiányok – detektálásához is.”

Az oktatás eddigi tapasztalatai és vizsgaeredményei egyértelműen azt mutatják, hogy a képzést követően az elsajátított kompetenciák, tudáselemek, ismeretanyagok, valamint a személyes adottságok és készségek gyakorlati alkalmazásával olyan magasan kvalifikált szakemberek kerülnek be a gazdaságba, akik megbízhatóan és felelősségteljesen tudnak megtervezni, lebonyolítani, és kiértékelni egy drónrepüléshez kapcsolódó munkaműveletet.

A 2023 februárjában induló drónirányító és -adatelemző továbbképzésre 2023. január 31-ig lehet jelentkezni. A képzésről további részletes információ az Egyetem weboldalán érhető el.

Szólj hozzá