Hírek

Palkovics Lászlóhoz fordultak problémáikkal a drónpilóták

Az alábbi levélben fordult Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszterhez a Drónpilóták Országos Egyesülete (DOE) a drónregisztráció és az eseti légtér igénylés furcsaságai okán – adta hírül az Egyesület a szervezet Facebook oldalán.

Tisztelt Dr. Palkovics László miniszter úr!

Az újonnan alakult Magyarországi Drón Koalíció tagjaként a Drónpilóták Országos Egyesületének (DOE) képviseletében az alábbi problémákra szeretnénk felhívni szíves figyelmét és kérjük segítő közreműködését.

Közösségünk és a felhasználók többsége a hatályos jogszabályoknak megfelelően, elindította a kötelező regisztrációs folyamatokat, azonban hat hónap elteltével sem vagyunk képesek jogszerű felhasználásra, mivel a regisztráció többségében nem valósult meg.

Tájékoztatjuk, hogy a legfrissebb EU keretrendszeren túlmutató hazai törvények, rendeletek, túlszabályozzák és ellehetetlenítik a rekreációs, sport és gazdasági célú, szabálykövető felhasználást.

Egyesületünket a témában elsőként, még 2014-ben azért alapítottuk, mert felismertük a modern kor kihívásait és hiányos szabályozását. Az eltelt évek alatt komoly befolyásunk lett a hazai pilóta nélküli légijármű felhasználókra, tagságunk évről évre bővül. Magunkat korlátok közé szorítva egyrészt igyekeztünk megfelelni a jogszabályi követelményeknek,
másrészt tagjaink számára ajánlásokat dolgoztunk ki a biztonságos üzemeltetéshez. Hiánypótló intézkedéssel megteremtettük a pilóta nélküli légi járművek üzemeltetői részére a felelősségbiztosítás lehetőségét, amely pillanatnyilag értelmezési hibák miatt nem tud megfelelően működni. Tagjaink aktív részesei a hazai és nemzetközi modellező, valamint drón versenyeknek, ezzel hazánk dicsőségét is öregbítve, valamint a hazai fejlesztő társaink nemzetközi sikereit és elismerését is meg kell említenünk.

Jelenleg az Egyesületünk deklarált és követett célja a biztonságos pilóta nélküli repülés megvalósítása, szabályrendszerének kialakítása, koordinálása, együttműködve a jogalkotókkal és hatóságokkal a megfelelő szabályozás érdekében.

Tagjaink közül sokaknak gyermekkortól követett hobbija a repülőmodellezés, amely a technológia fejlődésével bővült a fejlett és könnyű kezelhetőséggel párosuló drón használattal. A pilóta nélküli légijárművek jogi szabályozása, új keretrendszere mindannyiunkat nehéz helyzetbe hozott, amiben két sürgetően kritikus pontot azonosítottunk, amelynek megoldását az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól várjuk.

1.) A légi jármű és üzembentartójának nyilvántartásba vételével kapcsolatos problémák

A pilóta nélküli légijárművek üzemeltetőit és magát a légijárművet is a 2019/947 EU rendelet 14. cikke alapján nyilvántartásba kell venni. A regisztrációs kötelezettség feltehetően az ITM-et is nehéz helyzetbe hozta, mivel a rendelkezések hatályba lépését követően a jogkövető pilóta nélküli légijármű tulajdonosok, nagy tömegben regisztráltatták magukat és pilóta nélküli légijárműveiket. Bár a magyarországi drónok számát a rendeletet implementáló jogszabály javaslat előkészítése során talán jól megbecsülték, azonban a regisztrációra biztosított erőforrásokat feltehetően alul szervezték.

Az üzembentartók és a légijárművek regisztrációja a tagságunk és más szervezetek egyöntetű tapasztalata alapján rendkívül lassú, annak időtartama jelentősen meghaladja a jogszabályban előírt 60 napot.

Tisztelt Miniszter úr!

A feladattal megbízott minisztériumnak és jogkövető pilóta nélküli légijármű tulajdonosok számára az lenne az elfogadható, ha a regisztráció online, azonnali módon működne. Elfogadhatatlan, hogy az új drónok, vagy modellek vásárlóinak hónapokat kelljen várakozni arra, hogy üzembentartót és a pilóta nélküli légijárművet regisztrálják.

Célszerűnek tartanánk egy egyszerűsített, online eljárás bevezetését a nyilvántartásba vételek felgyorsítására. Kérjük Miniszter urat, hogy erre allokáljon erőforrást és ezt a problémát oldják meg annak érdekében, hogy az üzembentartók a pilóta nélküli légi járműveiket jogszerűen, várakozásmentesen tudják használni.

2.) A légtér igénybevételének igénylése, engedélyezés és időtartama

A jelenlegi szabályozás, indokolatlanul előírja, (nem csak lakott területen) az eseti légteret az EU keretrendszerében kötelező engedélyek mellett. Egyúttal a légtér igénybevételének időtartamát 30 napról 7 napra csökkentette a legtöbb esetben lehetetlenné téve az alkalmazását, mert az igénybevételt megelőzően minimum 35-60 nappal korábban kell beterjeszteni a kérelmet, sok esetben egyéb, előzetesen megszerzett hozzájárulásokkal halmozva. Továbbá a tér és időbeli átfedések esetén elutasításba is futhat a folyamat. Ugyan megszüntette az eseti légtér igénybevételének illetékfizetési kötelezettségét, azonban bevezette az eljárási díjat és pl. egyesületek sem mentesülnek a fizetéstől.

Amennyiben a hét napos időintervallum alatt kedvezőtlen az időjárás, az eseti légtér használatára engedélyezett rövid időtartam úgy telik el, hogy a felhasználónak esélye sincs a reptetésére.

A legtöbb esetben a légterek, helyszínek, már korábban is létező modell repterek, illetve lakott területen kívül, családi kirándulások célpontjai.

A gazdasági célú üzemeltetők többsége szerint, az igénybe vett légterek, területek, ritkán változnak, esküvői helyszínek, infrastruktúra fejlesztések, építkezések, de még a stadionok is állandóak.

Szeretnénk kiutat találni a jelenlegi bonyolult rendszerből, hogy sokunk gyerekkori hobbiját törvénytisztelő módon űzhessük, karöltve számos kereskedelmi felhasználó tagunk, jogszerű megélhetésének biztosításával. Kiemelnénk, hogy a gazdasági felhasználások területei, igen szerteágazóak az eseti légtér intézménye pedig megakadályozza a jogszerű felhasználást az időbeli korlátozásával és különösen nagy kockázatot jelent a valódi légiközlekedésre, annak ellenére, hogy éppen annak védelme lenne a célja, inkább zavaró tényező.

Kérjük Miniszter urat annak megvizsgálására, hogy az eseti légtér időigényes eljárása helyett, azt kiválthassa a törvényben előírt Mydronesapce alkalmazás, amelyet egyébként is jogkövető módon, kötelezően használnak a pilóta nélküli légijárművek reptetéséhez. Ezzel jól megoldódhat a felügyelettel engedélyes felhasználás és átláthatóvá, biztonságossá válhat a légtér használata, különösen jó hatást gyakorolva a gazdasági növekedésre.

Kérjük Miniszter urat, legyen segítségünkre, szíveskedjen a felvetett problémákat és javaslatokat megvizsgálni. Egyesületünk egyben felajánlja partneri segítségét, speciális tudásunkkal, tapasztalatainkkal, valamint széleskörűen átgondolt javaslatainkkal, készséggel állunk rendelkezésére.

Kelt Budapesten, 2021. június 22. napján

Őszinte tisztelettel;

a Drónpilóták Országos Egyesülete
képviseletében

Szólj hozzá