Drónszabályozás Hírek

Felhívással fordult a Nébih a növényvédelmi drónpilóta képző intézményekhez

Nagy a bizonytalanság és rengeteg a félreértés a növényvédelmi drónpilóta képzés körül. Ezért, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 2022. november 16-án felhívással fordult minden, a Nébih által jóváhagyott (jogszabályi felhatalmazás alapján kijelölt), növényvédelmi drónpilótákat képző intézményhez.

A Hivatal tájékoztatása szerint a felhívásuk megküldését az indokolta, hogy a Nébih a kezdetek óta minden eszközével igyekszik támogatni a jogszerű drónos növényvédelmi technológia feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódó tevékenységeket, így például a növényvédelmi drónpilóták képzését is. A felhívással (is) erre a törekvésére erősített rá a hatóság.

A felhívás az alábbiakat tartalmazza:

“Tisztelt Képzőintézmény!

Ezúton az alábbi, kiemelt fontosságú tudnivalókról tájékoztatjuk Önöket.

1. A Nébih által jóváhagyott (kijelölt) növényvédelmi drónpilóta képzőintézmények kötelesek a képzéseiket a jelentkezési dokumentációjuk részét képező és a 08104005 számú Növényvédelmi drónpilóta megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelményben leírtak szerint összeállított, felnőttképzési szakértő által minősített képzési programjukban foglaltak alapján szervezni és lebonyolítani.

Ez a kötelezettség értelemszerűen az egyes programkövetelmény-modulok tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszámának betartására is vonatkozik, így például a Növényvédelmi permetező drónkezelő gyakorlat megnevezésű modult érintő óraszámokra.

2. Nyomatékosan kérjük a Nébih által jóváhagyott (kijelölt) növényvédelmi drónpilóta képzőintézményeket a képzésen részt vevő személyek korrekt és teljes körű tájékoztatására az alábbiak vonatkozásában.

A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 3. § (8) bekezdésében foglaltak szerint: “(8) Pilóta nélküli légijárművel történő mezőgazdasági repülést a pilóta nélküli légijárművel történő légi-mezőgazdasági munkavégzésre jogosultak nyilvántartásában (a továbbiakban: mezőgazdasági pilóta nélküli légijármű irányítói nyilvántartás) szereplő személy végezhet.”

Ahhoz, hogy az idézett feltételnek meg lehessen felelni, az alábbiakat egyaránt teljesíteni kell:

– pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvány megszerzésére felkészítő tanfolyam sikeres elvégzése Légiközlekedési Hatóság által jóváhagyott képzőszervezetnél
– sikeres vizsga tétele a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. vizsgaközpontban

ÉS

– növényvédelmi drónpilóta alapképzés sikeres elvégzése Nébih által jóváhagyott (kijelölt) képzőintézményben
– sikeres vizsga tétele a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által akkreditált vizsgaközpontban

Kizárólag a felsoroltak együttes teljesítését követően lehet bekerülni a mezőgazdasági pilóta nélküli légijármű irányítói nyilvántartásba.

Kérjük a fentiek maradéktalan betartását, és nyomatékosan felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a Nébih a nyilvántartásában szereplő képzőintézményeket ellenőrizheti, a vonatkozó szabályoknak nem megfelelő képzések szervezése és lebonyolítása esetén a képzési jogosultságot visszavonhatja, az érintett képzőintézményt a kapcsolódó hatósági nyilvántartásból törölheti.

Üdvözlettel:
Nébih”

Szólj hozzá