Drónszabályozás

Drónozás Európában – Képzőintézmények, képzések, szakmai képesítések

A biztonságos drónhasználathoz elengedhetetlen, hogy a távpilóták megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkezzenek, amit az EU-s szabályozás is megerősít. Az elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez számos cég kínál különböző megoldásokat, azonban lényeges, hogy ezek igénybevétele előtt a távpilóta/UAS-üzembentartó tájékozódjon.

Folytatjuk cikksorozatunkat, melyben a Közlekedéstudományi Intézet Légiközlekedési Kutatóközpontjának szakértői, a droneconsulting.blog.hu szerzői, Dr. Pusztai Máté és Dr. Sándor Zsolt légiközlekedési szakértők segítenek eligazodni a drónszabályozás rögös útvesztőjében. Sorozatunk aktuális részében a drónos képzéseket járjuk körbe, azon belül is a jelenleg elérhető A1/A3 és A2-es képzéseket.

DJI Matrice

Alapvető kötelezettségek

Ahogyan arról cikksorozatunk előző részeiben is írtunk, az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet értelmében 2021. január 1-jétől a távpilótáknak a drónozáshoz rendelkezniük kell legalább A1/A3-as (UAS.OPEN.020, illetve UAS.OPEN.040) vizsgaigazolással (alapvizsga), amely felhatalmazza őket, hogy nyílt kategóriában – a drón tömegétől függően – az A1 vagy A3 alkategóriában használhassák a drónt.

Ahhoz, hogy a távpilóta ezt a vizsgaigazolást megszerezze, szüksége van arra, hogy teljesítse a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) által biztosított ingyenes elektronikus formában elérhető képzést, és ezt követően a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnál (KAV) illetékes vizsgaközpontjában, személyesen vizsgázzon.

Amennyiben a távpilóta az A1/A3 alkategórián kívül is szeretne drónt használni, akkor szüksége van arra, hogy megszerezze a távpilóta kompetenciatanúsítványt, amely feljogosítja arra, hogy az A2-es alkategóriában is használhassa a drónt (egészen pontosan – osztályazonosító címkével ellátott drónok hiányában – annak korlátozott verziójában).

tavpilota_kepzes_-_a2_kompetencia_tanusitvany_minta

A kompetenciatanúsítvány megszerzéséhez további „kiegészítő” elméleti ismeretek elsajátítására van szükség, amelyeket a már említett végrehajtási rendelet mellékletének UAS.OPEN.030 pontja sorol fel (ezek a meteorológia; az UAS repülési teljesítménye, valamint a földi kockázat technikai és operatív jellegű csökkentése), illetve megfelelő gyakorlati tapasztalatokkal is kell rendelkeznie. Az elméleti ismeretek elsajátíthatók önállóan vagy bármely olyan piaci alapon működő képzőintézménynél, amelyik indít felkészítő tanfolyamot. A gyakorlati képzés szintén teljesíthető önállóan vagy intézményes formában.

Az elméleti ismeretek megszerzését követőn a távpilóta kizárólag a KAV-nál tud vizsgázni. Sikeres vizsga esetén, ha teljesíti a kompetenciatanúsítvány kiadásához kapcsolódó feltételeket (nyilatkozat önálló gyakorlati képzés elvégzéséről, A1/A3 vizsgaigazolás megléte), akkor megkapja az UAS.OPEN.030 szerinti kompetenciatanúsítványt, amely feljogosítja, hogy akár A2-es alkategóriában is végezzen UAS műveleteket. (Ahogy arra korábban utaltunk az A2 alkategória jelenleg korlátozottan kihasználható, ugyanis nem állnak rendelkezésre olyan C2 osztályú drónok, amelyekre a négy kilogrammos súlyhatárt és a harminc méteres távolság megtartására vonatkozó korlátozást az uniós jogalkotó kitalálta.)

drón város felett

Mit kell tudni a képzésekről?

Lényeges, hogy az „alap” A1/A3 vizsga megszerzéséhez csak elméleti ismeretekre van szükség. Ehhez kapcsolódóan az összes EU tagállam saját, nemzeti hatáskörben kijelölt intézménye, vagy intézményei biztosítják ingyenesen azt a képzést, amely ahhoz szükséges, hogy a távpilóta elsajátítsa az alapvető ismereteket. Tagállamtól függ, hogy a képzés e-learning platformon keresztül, esetleg előre kiadott jegyzet segítségével, vagy esetleg más képzési formában végezhető el.

Hazánkban az egyetlen jogszabályban kijelölt és az A1/A3 vizsgára való jelentkezésre jogosító „alap” képzést a KTI e-learning platformja biztosítja, regisztrációt követően. Az itt elsajátított elméleti ismeretek teljes mértékben lefedik a vizsga anyagát. Az e-learning oldalon vissza lehet keresni az egyes témaköröket, azokra szabadon vissza lehet térni. A tananyag sikeres elsajátítását követően van lehetőség a KTI közreműködésével jelentkezni a KAV-nál, személyes megjelenést igénylő elméleti vizsgára, ahol negyven feleletválasztós kérdésből álló teszten kell legalább harminc kérdésre helyes választ adni, a rendelkezésre álló negyven perc alatt. Lényeges, hogy az EU-ban a kölcsönös elismerés elve alapján a másik tagállamban megszerzett vizsgaigazolást is el kell ismerni.

A „kiegészítő” A2-es (UAS.OPEN.030 szerinti) képzéseket – mivel semmilyen jogszabályi megkötés nincs sem a formájukat tekintve, sem a képzőszervezeteket illetően – jellemzően kereskedelmi alapon működő piaci szereplők biztosítják a jelentkezőknek. A képzéssel kapcsolatosan kizárólag a három tantárgy megnevezése (és nem az oktatott tananyag tartalma) kötött az uniós jogban, ami miatt az elméleti képzések tanyagát a képzőszervezetek önállóan kénytelenek kialakítani. Éppen ezért ezeken a képzések önkéntesek, az azokon való részvétel nem kötelező és nem feltétele a kiegészítő vizsgára bocsátásnak.

Egy jó képzés ugyanakkor nagyban segíti a vizsgára való felkészülést, hiszen a kiegészítő képzés tantárgyai már magasabb szintű repülésszakmai ismereteket követelnek meg, megismerésük kezdőként nagyobb kihívást jelent. Ugyanakkor a kiegészítő képzést követő vizsga csak díjfizetés ellenében vehető igénybe, és hazánkban csak személyes megjelenéssel lehet vizsgázni a KAV-nál. (Ebben egyébként megegyezik az osztrák rendszerrel, amely immáron szintén személyes megjelenéssel végezhető el.) Az elméleti vizsga sikeres elméleti teljesítéséhez, a harminc feleletválasztós kérdésből álló teszten legalább huszonhárom kérdésre kell helyes választ adni, a rendelkezésre álló harminc perc alatt.

Magyarországon az „alap” és a „kiegészítő” vizsga díja egyaránt 4600 forint, miközben számos uniós tagállamban, plédául Ausztriában az alapvizsga ingyenes.

eNet kérdőív

Hogyan válasszunk intézményt, mire kell figyelni?

Az utóbbi időszakban számos cég kezdett el foglalkozni olyan tevékenységgel, amelynek keretében a „nyílt” kategóriájú UAS műveletekhez kapcsolódó vizsgákhoz biztosít elméleti és/vagy gyakorlati képzéseket.

A cégek különböző formában kínálják a képzéseket: a személyes konzultációtól kezdve a tantermi oktatásokig, igen változatos megoldásokkal találkozhatunk.

Ezekhez a képzésekhez – jelenleg – az uniós és hazai jogszabályok nem írnak elő légiközlekedési hatósági jóváhagyást. Az új EU-s szabályozás értelmében az A1/A3 vizsga vagy A2 távpilóta kompetenciatanúsítványhoz kapcsolódó elméleti vizsga nem váltható ki semmilyen képzéssel, az adott vizsgára a távpilótának el kell mennie, és azt sikeresen kell abszolválnia. Bármely magyar hatóság csak a KAV, vagy másik tagállam illetékes légiközlekedési hatósága által kiállított A1/A3 vizsgaigazolást vagy A2 távpilóta kompetenciatanúsítványt fogadja el, egyéb képzési dokumentumok – a nyílt műveleti kategóriában legalább is – érdemi erővel nem bírnak.

Cikksorozatunk következő részében – szakértőink segítségével – a körültekintő drónvásárlás témakörét járjuk körbe.

Szólj hozzá