Drónszabályozás

Drónozás Európában – Jelölések a drónokon, átmeneti rendelkezések

Drónozás Európában sorozatunk előző részében bemutattuk, hogy a 2021. január 1. óta érvényes EU-s keretszabályozás alapján milyen kötelező képzésben kell részt vegyenek a távpilóták, a megszerzett tudásról hol, és hogyan tudnak számot adni, és a műveletek milyen dokumentumok birtokában valósíthatóak meg. Mostani cikkünkből pedig – többek között – megtudhatjátok, mit lehet tenni, ha nincs osztályazonosító?

Noname drón

Cikksorozatunkban Dr. Pusztai Máté és Dr. Sándor Zsolt légiközlekedési szakértők, a Közlekedéstudományi Intézet Légiközlekedési Kutatóközpontjának szakértői, a droneconsulting.blog.hu szerzői segítenek eligazodni a drónszabályozás rögös útvesztőjében.

Drónozás Európában sorozatunk korábbi részeiben többször hivatkoztunk arra, hogy a drónok a jövőben úgynevezett osztályazonosító címkével lesznek ellátva, amelyek tanúsítják, hogy az adott eszköz milyen műszaki feltételeknek tesz eleget. Attól függően, hogy milyen osztályazonosító címkével (class identification label, a továbbiakban CIL) van ellátva az eszköz, az meghatározza, hogy a „nyílt” kategórián belüli műveleteket mely alkategóriákban lehet végrehajtani. Egy drónon több CIL is szerepelhet, így akár kettő vagy egyes esetekben akár mind a három alkategóriában használhatók.

Azonban jelenleg még nem elérhetők sem azok a szabványok, sem azok a bejelentett megfelelőség-értékelő szervezetek, amelyek el tudnák végezni azt a folyamatot, amelynek végén a gyártó ellátja az eszközt ilyen azonosítóval.

Ez a helyzet már előre látható volt az (EU)2019/947 végrehajtási rendelet megjelenése előtt és az EU számára ismert volt, hogy a jogszabály hatálybalépésekor még nem fognak rendelkezésre állni olyan osztályazonosítóval rendelkező pilóta nélküli eszközök, amelyek maradéktalanul eleget tudnak tenni az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendeletnek.

Annak érdekében, hogy a CIL nélküli drónok (azaz jelenleg az összes 25 kilogramm alatti drón) nyílt kategóriában történő felhasználási lehetősége ne lehetetlenüljön el, a jogszabály egy átmeneti türelmi időszakot vezetett be, amely 2021. január 1-jétől 2022. december 31-éig tart. Ebben az időszakban lehetőség van forgalomba hozni osztályazonosítóval nem rendelkező drónokat, kifejezetten „nyílt” kategóriában megvalósuló műveletekhez, és az alábbiakban leírtak szerint lehetőség van ezeket használni.

A jogszabály külön meghatározta, hogy ezen időszakban milyen eszközökkel és milyen igazolt tudással lehet egy-egy műveletet végrehajtani a „nyílt” kategória különböző alkategóriáiban. Az eszközök esetén azok maximális felszállótömege határozza meg, hogy hol lehet használni őket, míg az igazolt tudás alatt az on-line vizsgaigazolást vagy a kompetenciatanúsítványt kell érteni.

Mindezek alapján hazánkban az osztályazonosítóval nem rendelkező drónok esetében az alábbiak szerint lehet „nyílt” kategóriájú műveletet végrehajtani az átmeneti időszakban:

  • 500 grammot (saját építésű drón esetében 250 grammot) el nem érő drón esetén, a távpilóta az A1 alkategória szerinti működési feltételek betartásával használhatja az eszközt;
  • Amennyiben a távpilóta rendelkezik távpilóta kompetencia-tanúsítvánnyal, úgy lehetősége van a két kilogrammnál kisebb maximális felszállótömeggel rendelkező eszközökkel 50 méterre megközelítheti a műveletben nem résztvevő embereket (ez egy korlátozott A2 alkategóriás üzemeltetésnek is betudható, amely alapvetően csak C0, C1 vagy C2-es osztályazonosító birtokában lenne lehetséges).
  • Amennyiben a távpilóta rendelkezik az UAS.OPEN.020 szerinti on-line vizsgaigazolással, akkor a 25 kilogrammnál kisebb maximális felszállótömeggel rendelkező eszközt használhatja az A3 alkategória szerinti működési feltételek betartásával.

Lényeges, hogy ezek a rendelkezések csak akkor érvényesek, ha a műveletet a „nyílt” kategórián belüli üzemeléssel szeretnének végrehajtani. Amennyiben „speciális” kategóriájú műveletet hajtanak végre, úgy műveleti engedély megszerzése szükséges, amely eljárás során a hatóság egyedileg értékeli a művelet jellemzőit a helyszíntől, a felhasználni kívánt eszközön át egészen a távpilóta kompetenciájáig.

DJI CE

Ez a türelmi időszak azonban csak 2022. december 31-éig tart. Ezt követően a fentebb leírt könnyítések megszűnnek. Ez azt jelenti, hogy 2023. január 1-jétől kifejezetten a „nyílt” kategórián belüli felhasználásra szánt drónok esetén csak olyan eszköz hozható forgalomba, amely rendelkezik osztályazonosítóval, ellenkező esetben azt már csak a „speciális” vagy „engedélyköteles” kategóriában lehet használni, és használata műveleti engedély megszerzéséhez kötött.

Ha viszont a CIL nélküli drónt 2023. január 1. előtt hozták forgalomba (ami az uniós szabályozás szerint nem jelenti azt, hogy eddig az időpontig meg is kell vásárolni), akkor az ilyen drónt továbbra is lehet használni CIL nélkül a nyílt kategóriában, de a felhasználási mód a drón maximális felszállótömege alapján (MTOM) csak és kizárólag az A1 és A3 alkategóriára fog korlátozódni a „nyílt” kategória esetén, az alábbiak szerint:

  • ha az eszköz MTOM-ja 250 gramm alatti, akkor A1 és A3 alkategóriában is használható, illetve
  • ha az eszköz MTOM-ja legalább 250 grammot, de 25 kg alatti, akkor kizárólag az A3 alkategóriában használható.

Ez azt jelenti, hogy a korlátozott A2 alkategóriának megfelelő üzemre már nem lesz lehetőség 250 gramm vagy annál nagyobb felszállótömegű drónnal. Így az A2 alkategóriájú művelet elvégzéséhez 250 gramm és 4 kilogramm között tartományban mindenképpen olyan drónra lesz szüksége a felhasználónak, amely rendelkezik C2 osztályazonosítóval, vagy műveleti engedélyt kell beszerezni.

A CIL-en kívül kötelező jelölés minden, az EU-ban a nyílt kategóriában való használat érdekében forgalomba hozott drónon a CE jelölés. Ez igazolja, hogy a forgalmazott terméket a gyártó – vagy a forgalmazó – megvizsgálta, és az megfelel az uniós szintű biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak. Az Európai Unióban csak olyan drón hozható forgalomba, amely CE jelöléssel rendelkezik, függetlenül attól, hogy azt a világ mely részén állították elő. A jelölés egy lógó, melyet el kell helyezni a berendezésen és annak csomagolásán is. Ez a CE lógó nem azonos a kínai export termékeken elhelyezett „China Export” lógóval, amely alakra és méretre is azonos, azonban jelentése messzemenően más.

CE jelölés

Továbbá a fentebb említett átmeneti időszak lejártát követően még egy piktogramnak kell szerepelnie az eszköz csomagolásán, amely arról ad információt, hogy a berendezés használat közben mennyire hangos. Ennek jelölésére a garantált hangteljesítményszintet jelző piktogramot használják, amely számban kifejezve adja meg az adatot. A jelölésnek minimum két centiméter magasnak kell lennie.

Fontos, hogy a CE jelölés nemcsak az átmeneti időszak lejártát követően, hanem már most is kötelező (egészen pontosan eddig is kötelező volt, csak épp más szabványok alapján, mint amit 2023. január 1-jétől kötelezően elvár az Európai Unió).

Az eszköz dobozában benne kell hogy legyen a felhasználók által könnyen érthető nyelvezetű felhasználói útmutató, illetve az úgynevezett megfelelőségi nyilatkozat egy példánya, vagy az egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat.

Amennyiben a jelölések vagy a dokumentumokat hiányosak, úgy az eszközt nem szabad megvenni, mert akkor annak forgalmazása nem felel meg az EU követelményeinek, és előfordulhat, hogy emiatt a vásárlót joghátrány fogja érni, mivel a felhasználási lehetőségek korlátozódni fognak.

Cikksorozatunk következő részében – szakértőink segítségével – megvizsgáljuk, hogy az új szabályozások értelmében lakott területen belül hogyan és mi alapján lehet jogszerűen használni egy drónt.

Szólj hozzá