Drónszabályozás

Cikksorozat az Európai Unió új drónszabályozásáról – III. rész

Nagy érdeklődés kíséri az újonnan megjelent EU-s rendeleteket, amelyek egységes szabályokat teremtenek a drónok alkalmazásával kapcsolatban, azok professzionális és szabadidős használatára vonatkozóan egyaránt. Cikkeinkben röviden és tematikusan mutatjuk be a szabályozás legfontosabb sarokköveit.

III. A „nyílt” kategóriájú műveletek

 
A legalacsonyabb kockázatot jelentő, ezáltal nyílt kategóriába sorolt drón-műveletek az egységes európai szabályozás alapján nem esnek előzetes műveleti engedély hatálya alá, és nem kötelező az UAS üzemben tartójának a művelet végrehajtása előtt kiadott üzembentartási nyilatkozata. Ugyanakkor legtöbb esetben az üzembentartó nyilvántartásba vetetése elvárt, és a légi járművel vezető távpilótákra életkori megkötés vonatkozik.

Egy művelet akkor minősül „nyílt” kategóriájúnak, ha megfelel valamennyi alábbi követelménynek:

 • az eszköz főszabály szerint a „945-ös” rendeletben meghatározott osztályok (C0-C4) egyikébe tartozik;
 • a maximális felszállótömeg kevesebb, mint 25 kg;
 • a távpilóta gondoskodik arról, hogy a légi jármű az emberektől biztonságos távolságban maradjon, és ne repüljön át embertömeg (olyan összejövetel, ahol a résztvevők a sűrű elhelyezkedésük miatt mozgásukban korlátozottak) felett;
 • a távpilóta a járművet egész idő alatt látótávolságon belül – azaz VLOS-ben – tartja (kivéve a követési üzemmódban való repülést, valamint a pilóta nélküli légijármű-megfigyelő alkalmazása esetét);
 • repülés közben a járművet maximum 120 méter magasságon belül tartják;
 • repülés közben a pilóta nélküli légi jármű nem szállít veszélyes árut, és nem szór le semmilyen anyagot.

A „nyílt” kategóriába tartozó UAS-műveleteket végző távpilóták alsó korhatára 16 év, azonban a tagállamok (kockázatalapú megközelítést alkalmazva) rendelkezhetnek úgy, hogy maximum 4 évvel lejjebb viszik ezt az alsó korhatárt a területükön végzett műveletekre vonatkozóan. (A magyar szabályozás megléte hiányában még nem ismert, hogy 16 éven aluliak végezhetnek-e majd nyílt kategóriás repüléseket hazánkban.)

A „nyílt” kategóriájú műveletet végző üzembentartóknak akkor kell nyilvántartásba vétetni magukat, ha

 • a légi jármű maximális felszállótömege 250 g vagy annál nagyobb, illetve ütközés esetén 80 joule-nál nagyobb mozgási energiát adhatnak le az emberre,
 • a légi jármű fel vannak szerelve személyes adatok rögzítésére alkalmas érzékelővel, ha csak nem minősül játéknak (a 2009/48/EK irányelv szabályai szerint).

Mindezek alapján kiemelendő, hogy a 250 g vagy annál nagyobb felszállótömegű, továbbá a játéknak nem minősülő kamerás drónok üzembentartóinak nyilvántartásba vétele minden esetben kötelező lesz a „nyílt” kategóriába tartozó műveletek végezéséhez.

A „nyílt” kategóriájú műveletek ezen belül A1, A2 és A3 alkategóriába sorolandók a következő főbb szabályok szerint.

Az egyes alkategóriák közötti különbségek különösen abban állnak, hogy

 • külső személyek – azaz olyan emberek, akik nem vesznek részt az UAS-műveletben, vagy nem ismerik az UAS üzemben tartója által adott utasításokat és biztonsági figyelmeztetéseket – feletti átrepülés engedélyezett-e,
 • a műveletre lakott területektől milyen távolságban kerül sor, továbbá
 • a távpilótától milyen ismeretek (online tanfolyam, tanfolyam és vizsga, kompetenciatanúsítvány, gyakorlati képzés) elvártak.

A1 kategóriás nyílt repülésnél külső személyek (de nem embertömeg) felett főszabály szerint csak akkor lehet átrepülni, ha kicsi, C0 osztályos jelölésű járművel dolgozunk, vagy az eszköz 250 g-nál könnyebb. C1 osztályos (900 g alatti) jármű esetén külső személyek felett tervezetten nem lehet átrepülni, csak nemvárt esetben, és akkor is a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell az átrepülés időtartamát. A1 kategóriás műveletet C1-es járművel csak olyan távpilóta végezhet, aki sikeresen teljesítette a hatóság által elismert online elméleti vizsgát. A C1-nél magasabb osztályba sorolt járművekkel történő repülés a magasabb alkategórák közé tartozik.

A2 kategóriás nyílt repüléseket a környezettől, emberektől 30 méteres biztonságos távolságban kell végezni, de megfelelő körülmények (kockázatok kizárhatósága) esetén a biztonsági távolság 5 méterre csökkenthető. Külső személyek feletti átrepülés nem engedélyezett. A távpilótának hatóság által elismert kompetenciatanúsítvánnyal kell rendelkeznie, amihez online tanfolyam elvégzése, gyakorlati képzés és elméleti vizsga sikeres teljesítése szükséges. A2 kategóriás műveletek alapvetően a C2 osztályba tartozó légi járművekkel végezhetők.

A3 kategóriás a művelet, ha arra lakott, kereskedelmi, ipari vagy szabadidős területektől legalább 150 méteres biztonságos távolságban kerül sor, és a pilóta ésszerűen elvárhatja, hogy a területen külső személyeket nem veszélyeztet. A távpilóta számára online tanfolyam és online elméleti vizsga, valamint gyakorlati vizsga megléte szükséges. A3 kategóriás művelet olyan légi járművel végezhető, amely 25 kg-nál kisebb felszállótömeggel rendelkezik, és C2, C3 vagy C4 osztályos.

Azt, hogy egy adott eszköz nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett-e, a gyártó által lefolytatott megfelelőségértékelési eljárásban kell megállapítani.

A C0-C4 osztályos jelölések kritériumai a „945-ös” rendelet mellékletében részletesen szabályozottak, főbb paramétereik az alábbiak szerint alakulnak.

0

 • maximális felszállási tömegük a hasznos teherrel együtt nem haladhatja meg 250 g-ot;
 • maximális vízszintes repülési sebességük nem haladhatja meg a 19 m/s-ot;
 • a felszállási hely felett elérhető maximális magasság nem haladhatja meg a 120 m-t.

1

 • olyan anyagból készült, és olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyek biztosítják, hogy végsebesség melletti ütközéskor kevesebb, mint 80 J, energiát képes átadni, vagy a maximális felszállási tömegük a hasznos teherrel együtt nem éri el 900 g-ot;
 • maximális repülési sebességük nem haladhatja meg a 19 m/s-ot;
 • a felszállási hely felett legfeljebb a 120 m-es magasság elérésére lehetnek képesek, vagy rendelkezniük kell olyan rendszerrel, amely 120 m-re vagy a távoli pilóta által kiválasztható értékre korlátozza a felszín vagy a felszállási hely feletti magasságot.

2

 • maximális felszállási tömegük a hasznos teherrel együtt nem haladhatja meg 4 kg-ot;
 • a felszállási hely felett legfeljebb a 120 m-es magasság elérésére lehetnek képesek, vagy rendelkezniük kell olyan rendszerrel, amely 120 m-re vagy a távoli pilóta által kiválasztható értékre korlátozza a felszín vagy a felszállási hely feletti magasságot.

3

 • a maximális felszállási tömegük a hasznos teherrel együtt kevesebb 25 kg-nál, valamint maximális jellemző méretük kisebb, mint 3 m;
 • a felszállási hely felett legfeljebb a 120 m-es magasság elérésére lehetnek képesek, vagy rendelkezniük kell olyan rendszerrel, amely 120 m-re vagy a távoli pilóta által kiválasztható értékre korlátozza a felszín vagy a felszállási hely feletti magasságot.

4

 • maximális felszállási tömegük a hasznos teherrel együtt nem haladhatja meg 25 kg-ot;
 • nem rendelkezhetnek automatikus vezérlési üzemmódokkal, az olyan üzemmódokat kivéve, amelyek anélkül segítenek a légi jármű stabilizálásában, hogy közvetlen hatással lennének a repülési útvonalra, valamint az adatkapcsolat megszakadása esetén segítséget nyújtó üzemmódokat.

Címlapfotó forrása: Christoph Scholz – Drohen Drone mit Paragraph statt Body

Szólj hozzá