Drónszabályozás

Cikksorozat az Európai Unió új drónszabályozásáról – II. rész

Nagy érdeklődés kíséri az újonnan megjelent EU-s rendeleteket, amelyek egységes szabályokat teremtenek a drónok alkalmazásával kapcsolatban, azok professzionális és szabadidős használatára vonatkozóan egyaránt. Cikkeinkben röviden és tematikusan mutatjuk be a szabályozás legfontosabb sarokköveit.

II. A pilóta nélküli légijármű-rendszerek fő kategóriái

 
A pilóta nélküli légijármű-rendszerek bevett, a rendeletek által is használt rövidítése az UAS (unmanned aircraft system). Ez alatt a pilóta nélküli légi járművet, valamint az azt távolról vezérlő berendezést kell érteni.

Az UAS-műveletek 2020. július 1-jétől – részletes előírásoknak és követelményeknek megfeleltetve – „nyílt”, „speciális” vagy „engedélyköteles” kategóriába kerülnek besorolásra. Fontos tehát tudni, hogy nem csak az adott eszköz sorolódik egy bizonyos kategóriába, amely attól kezdve irányadó lesz a használatára, hanem a besorolásánál figyelembe kell venni és értékelni kell az eszközt és az azzal végzett repülést (pl. helyszín, magasság, „rakomány” szempontjából) egyaránt.

A legalacsonyabb kockázatot jelentő, és nyílt kategóriába sorolt rendszerek esetében – amelyek rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyeztetik az emberek, háziállatok egészségét és biztonságát, illetve a vagyontárgyakat – a szabályozás eltekint a klasszikus légiforgalmi megfelelési eljárások alkalmazásától. A nyílt kategória „A” jelzést kapott, és ezen belül további három – „A1”, „A2” és „A3” – kategóriát ismer a rendelet.

A magasabb kockázatot hordozó „speciális” kategóriájú UAS-műveletekhez szükség lesz műveleti engedélyre, vagy a vonatkozó feltételek megléte esetén az üzembentartó által tett nyilatkozatra. A speciális kategóriát a rendelet „B” jelzéssel illeti.

Az „engedélyköteles” kategóriába tartozó műveletek végzését az új szabályok szigorú feltételekhez kötik, ugyanis a “945-ös” rendelet szerinti tanúsításokra, valamint adott esetben a távpilóta engedélyeztetésére lesz szükség. Engedélykötelesnek különösen akkor minősül egy műveletet, ha embertömeg felett zajlik, vagy személyek, veszélyes áruk szállítását is magában foglalja.

Az egyes kategóriák részletes szabályairól, valamint a minősítés feltételeiről a következő részekben írunk.

Címlapfotó forrása: Christoph Scholz – Drohen Drone mit Paragraph statt Body

Szólj hozzá