Hírek Drónszabályozás

A Magyar Modellező Szövetség javaslata a “dróntörvényhez”

A Magyar Modellező Szövetség az alábbi módosítási javaslatot tette az elfogadás előtt álló “dróntörvény“-hez:

Irományszám: T/13666.
A pilóta nélküli légijárművek üzemelésével összefüggő egyes törvények módosításáról

A Magyar Modellező Szövetség összefoglaló véleménye:
A törvénytervezet több helyen hivatkozik a magánszféra védelmére a korlátozások megfogalmazásakor, azonban a jogalkotó a korlátozás során köteles az adott cél elérésére alkalmas legenyhébb eszközt alkalmazni. Megítélésünk szerint a törvénytervezet, nem veszi figyelembe a szabadidő eltöltéséhez való alapjogot, és ennek több mint 100 éve létező formáját, amit repülőmodellezésnek neveznek. Teszi ezt annak ellenére, hogy a 2019/947 EU rendelet több pontja az alábbiak szerint fogalmaz:
(5) Az UAS-műveletekre vonatkozó szabályoknak és eljárásoknak arányosaknak kell lenniük a művelet vagy tevékenység jellegével és kockázatával, és összhangban kell lenniük az érintett pilóta nélküli légi jármű operatív jellemzőivel, valamint a műveleti terület sajátosságaival, például a népsűrűséggel, a felszín jellegzetességeivel és a beépítettséggel.
(27) mivel a légijármű-modellek UAS-nek minősülnek, és e modelleknek a klubokban és egyesületekben végzett üzemben tartása bizonyítottan megfelelő biztonsági szinten történik, zökkenőmentes átállást kell biztosítani a különböző nemzeti rendszerekről az új uniós szabályozási keretre annak érdekében, hogy a légijárműmodellező klubok és egyesületek továbbra is a jelenlegi módon tarthassák üzemben légi járműveiket, és hogy figyelembevételre kerüljenek a tagállamok bevált gyakorlatai.
(28) Ezenkívül, tekintettel az e rendelet mellékletében meghatározott C4 osztályú légi járművek által elért megfelelő biztonsági szintre, az ilyen légi járművek alacsony kockázatú műveleteit indokolt a „nyílt” kategóriában engedélyezni. Ezek a légijármű-modellek üzemben tartói által gyakran használt légi járművek egyszerűbbek, mint a pilóta nélküli légi járművek más osztályai, ezért esetükben nem indokolt aránytalan műszaki követelményeket alkalmazni.

Javaslataink a törvénymódosításhoz:

Javasoljuk a 4. § kiegészítését egy új ponttal:
I) Azt a részét, ahol sport, hobby vagy kutatás-fejlesztési céllal pilóta nélküli légijárművek repülhetnek. Az ilyen légtereken belül műveleteket végrehajtó pilóta nélküli légijárművek mentesülnek a légügyi hatóság nyilvántartási kötelezettsége alól akkor, ha egyesületi keretek között történik az üzemeltetésük. Ezekben a légterekben végrehajtott műveletek esetén a távpilóta mentesül a vizsgáztatás, valamint az online repülésbejelentési kötelezettsége alól.

Indoklás:

A törvényjavaslat az a) – h) pontokban taglalja a bevezethető korlátozásokat. Úgy gondoljuk, ugyan ebben a törvényben lehetőséget kell biztosítani a miniszter számára olyan területek kijelölésére, ahol a javaslatban megfogalmazott céllal a pilóta nélküli légijárművek újabb engedélyek és korlátozások nélkül biztonságosan üzemelhetnek. Jelenleg az országban 27 ilyen, modell-repülőtérként használt terület van, amit rendszeresen napi, vagy heti gyakorisággal használnak sportolóink.
Amennyiben ezeknek a helyeknek a hivatalos kijelölése (UAV repülőtérré nyilvánítása) megtörténik, akkor az több mint 1000 modellezőt érint, aki szabadidejét repülőmodellezéssel tölti.

Ez a törvénypont mentesítené a modellezőket a törvénytervezet azon kötelezettségei alól, amelyek a pilóta nélküli légijárműveknek a modellekétől teljesen eltérő működési és technológia tulajdonságai miatt kerülnek bevezetésre, szinkronban a 2019/947 EU rendelet (27) és (28)-as pontjával.
Szükségtelenné tenné eseti légterek igénylését azokon a – lakott területek szélén lévő – modell- repülőtereken, ahol a modellezők hosszú ideje balesetmentesen folytatják tevékenységüket.
Mentesülhetnének a modellezők a regisztrációs és vizsgakötelezettség alól.

Tekintettel arra, hogy a modellező egyesületeknél jelentős hagyomány és egyben kötelezettség a biztonsági előírások betartása, (be kell tartaniuk egyrészt az MMSZ, másrészt az egyesület saját biztonsági előírásait), ezért úgy gondoljuk, ilyen keretek közötti működésünkkel a törvényhozó céljai a megszorítások alkalmazása nélkül is elérhetők.

További előny, hogy ilyen módon az egyesületek szerepe, valamint közösségformáló funkciója erősödne, ami biztonsági és szakmai szempontból is kívánatos.

A modell-repülőtereken való működés nagyon alacsony kockázatot jelent, mivel a repülőmodellező kultúrában évtizedek során meghonosodott az a szemlélet, hogy amint repülőeszközt látnak a modellezők a reptér irányába haladni, a modellekkel azonnal leszállnak. Ez a megoldás az elkülönítés legbiztonságosabb, egyben bármikor végrehajtható módja.
A Magyar Modellező Szövetség megfelelő biztosítással rendelkezik, ami lefedi az egyesületek tevékenységét is, igy a biztositás nélküli működés nem fordulhat elő.

Javasoljuk a 18. § 50. pontjában meghatározott 120 grammos határt 250 gramm-ra módosítani.

Indoklás:

A 2019/947 EU rendelet 15. pontja így fogalmaz:
(15) Tanulmányok igazolták, hogy a 250 g, vagy annál nagyobb felszállótömegű, pilóta nélküli légi járművek biztonsági kockázatot jelentenek, ezért indokolt úgy rendelkezni, hogy az ilyen pilóta nélküli légijármű-rendszer üzemben tartói nyilvántartásba vegyék magukat, amennyiben légi járművel a „nyílt” kategóriába tartozó műveletet végeznek.

A 2019/947 EU rendelet 15. pontja továbbá így fogalmaz:
A pilóta nélküli légi járművek üzembentartóit célszerű nyilvántartásba venni, amennyiben olyan pilóta nélküli légi járművet tartanak üzemben, amely ütközés esetén 80 joule-nál nagyobb mozgási energiát adhat le az emberre, illetve amelynek üzemben tartása kockázatot jelent a magánélet tiszteletben tartása, a személyes adatok védelme, a biztonság és a környezet szempontjából.

80 joule energiát egy kb. 1 kg tömegű pilóta nélküli légijármű tud leadni a működési sebességtartományt figyelembe véve. Az eredeti javaslatban szereplő 120 gramm felső határ arra számít, hogy ezek a pici jármű 92 km/h sebességgel képesek száguldani, ami irreális.

A 120 grammos súlyhatár bevezetése egy sor olyan repülőmodellt és repülni képes eszközt nyilvánítana pilóta nélküli légijárműnek, ami semmilyen veszélyt nem jelent a légiközlekedés biztonságára vagy a magánszféra személyiségi jogaira. Ezt azért tartjuk egy súlyos szigoritásnak mert pontosan ezek azok az eszközök, amin keresztül a technikai iránt érdeklődő 10-14 év közötti fiatalok bevonhatóak a modellezésbe, és megismerhetik a drón technológiát. Ez az a korosztály, ami jelenleg ki van zárva a pilóta nélküli légijármű kezelése alól. Azok az eszközök, amik ez alatt a tömeg alatt elérhetőek vagy elkészíthetőek, a gyakorlati tapasztalat szerint többnyire rendkívül drága vagy olcsó de használhatatlan játékok.

Budapest 2020. 11. 19.

Hársfalvi Pál
Magyar Modellező szövetség elnöke

Forrás: Magyar Modellező Szövetség
Nyitókép forrása: Magyar Modellező Szövetség Facebook oldal

1 hozzászólás

  • Mi lesz egy mavic minivel, vagy mini 2-vel? ha továbbra sem lehet kamerával felszerelt a dron?

Szólj hozzá