Drónok kora

Megválasztotta új vezetőit a Drónpilóták Országos Egyesülete

2018.12.08-án Közgyűlést tartott a Drónpilóták Országos Egyesülete.

A Közgyűlés megszavazta Pál Károlyt az egyesület elnökének, valamint Virág Attilát és Filep Dánielt az egyesület alelnökeinek.

Virág Attila az alelnöki tisztségvállalása miatt lemondott az Ellenőrzőbizottsági tisztségéről, helyére Seszták Sándort választották meg.

A Közgyűlést követően az egyesület új vezetősége az alábbi közleményt adta ki:

Tisztelt DOE Tagok!

A legutóbbi közgyűlés csekély létszámának ellenére a Drónpilóták Országos Egyesületének új elnöksége került megválasztásra.
Alelnök Társaim nevében köszönjük szépen a bizalmat és mindent megteszünk, hogy a tagság érdekeit megfelelően tudjuk képviselni egy olyan környezetben amely folyamatosan fejlődik és egy nem kiforrott szabályozási rendszer mentén kell, hogy érvényesüljenek.
Közös társadalmi szerepvállalással szeretnénk súlyt adni az egyesületnek, így válva meghatározóvá a drónos világban, aminek szerves részei vagyunk mindannyian.
Az elnökség 30 napot kért a megjelent tagoktól az ügyviteli feladatok átvételére, de Január elsejétől a tagfelvétel újra indul. Az erre valamint a biztosításra vonatkozó részletekről a tagok emailben fognak a lehető legrövidebb idő alatt tájékoztatást. kapni.
Szükségesnek látjuk az eddigi munkacsoportok újra definiálását és továbbiak létrehozását. Ezekről az ügyviteli feladatok feldolgozása után lesz lehetőségünk dönteni és bevonni a tagságot aktívan. Szükségünk lesz a tenni akaró tagok támogatására és munkájára. Hiszem, hogy az elnökség van értetek és nem Ti az elnökségért vagy az egyesületért. Ez utóbbi tény szeretnénk szignifikánssá tenni és szakítani az eddigi “hagyományokkal”. Nem kívánjuk továbbiakban a Tagságot sem fárasztani sem zavarni, széthúzással vitákkal így az elnökség valamint a munkacsoportok csak közös konszenzus után fognak a tagság elé vinni bármit is ezzel világos és átlátható döntéshelyzetet teremtve.
Sem az elnökségnek sem a Munkacsoportoknak nem áll módjában egyéni frusztrációkat és sértettséget kezelni, mert nem szolgálja a tagság érdekeit és gátolja az eredményes munkát. Ennek fényében Seszták Sándort bíztuk meg a tagokkal történő kommunikáció lebonyolításával. A DOE nevében nyilatkozatot tenni ennek értelmében az elnökségnek valamint az elnökség által megbízott tagoknak van lehetősége. Minden ettől eltérő véleménynyilvánítás magánvélemény és nem feltétlenül tükrözi a DOE véleményét vagy álláspontját. Ezt az alapszabályzat vonatkozó részei támasztják alá.
Ahogy a bemutatkozásomban is írtam szeretnék nagyobb társadalmi szerepvállalást indítani, melynek első lépéseként szeretnék eleget tenni a Seregélyesi Baptista Álltalános Iskola meghívásának, ahol az Igazgató Úr szeretne egy drónos szakkört indítani és ennek megszervezésében kérte segítségemet. Ennek az iskolai programnak az elindítása egyik legfontosabb feladata az egyesületnek megítélésem szerint, hiszen előszobája egy olyan potenciál kifejlődésének mellyel tényezőként tekinthetnek ránk a jogalkotók is. Ennek a projectnek a kidolgozásában, szervezésében, működtetésében várjuk a tagok jelentkezését munkacsoportba.
Szeretném kialakítani a jogsegély lehetőségét a tagok számára tavasztól és ingyenes jogi konzultáció lehetőségét a mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók számára.
Szeretnénk regionális munkacsoportokat létrehozni melyek szükség esetén képviselni tudják a különböző országrészek érdekeit, valamint szakági képviselőket felkérni a tagságból.
Tisztában vagyok vele, hogy a tagság lobbi tevékenységet vár el az egyesülettől de mára világossá vált, hogy az egyesület jelenleg nem tényező a szabályozás kialakításában. Ezt diplomáciával és felmutatható eredményekkel lehet elérni. Igyekszünk változtatni de legalábbis finomítani a jelenlegi helyzeten. Ami biztos, hogy nem hangosan fogjuk tudni elérni, amit viszont ígérni tudok, a tagság tudni fogja, hogy mit teszünk ennek érdekében.

A 2018.10.29-én megtartott Közgyűlés határozatban pontosította a tagsági formákat melyből, mint magánszemély tag nyilatkoznotok kell, hogy Rendes tagként vagy Pártoló tagként kívánjátok folytatni 2019-ben és a továbbiakban.
Ezt a DOE Connect / Pénzügy felületre belépve tehetitek meg egy egyszerű gombnyomással.
Az adminisztráció lebonyolítása érdekében ennek határideje 2018.12.26. Ezt követően a nyilatkozatok feldolgozásra, majd az akkori állapotnak megfelelően kiküldésre kerülnek.

Tagdíjak a 2019 évben magánszemély tagokra vonatkozólag:
– Rendes tag: 10.000 Ft/év
– Pártoló tag: 5.000 Ft/év

Bizalmatokat és türelmeteket Megköszönve

Tisztelettel:

Pál Károly
DOE Elnök

Forrás: DOE

Szólj hozzá