Drónszabályozás

Drónozás Európában – Fontos a körültekintés drónvásárláskor!

Folytatjuk cikksorozatunkat, melyben a Közlekedéstudományi Intézet Légiközlekedési Kutatóközpontjának szakértői, a droneconsulting.blog.hu szerzői, Dr. Pusztai Máté és Dr. Sándor Zsolt légiközlekedési szakértők segítenek eligazodni a drónszabályozás rögös útvesztőjében. Sorozatunk jelen részében a körültekintő drónvásárlás témakörét járjuk körbe.

drón operátor

Mit jelent a piacfelügyelet?

A piacfelügyelet célja, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a már forgalomban lévő, az európai uniós jog hatálya alá tartozó termékek megfeleljenek az egészségre, a biztonságra, a fogyasztóvédelemre és más közérdekre vonatkozó követelményeknek, garantálva egyúttal a belső piac zavartalan működését. Ezt a tevékenységet a piacfelügyeleti hatóság végzi.

A gyártók által a nyílt kategóriába szánt pilóta nélküli légijárművek, illetve -rendszerek (továbbiakban együtt drónok) szintén ilyen termékek, amelyekre vonatkozóan az Európai Unió külön piacfelügyeleti rendszert hozott létre, amelyben minden uniós tagállam kijelölt egy piacfelügyeleti hatóságot a fenti szempontoknak való megfelelés érdekében.

A piacfelügyeleti ellenőrzés révén a termékek megfelelősége (és ez alatt nem csak a műszaki képességeket kell érteni, hanem a formai feltételek teljesítését is – lásd erről a 3. pontot) a gyártást követően is biztosítható például próbavásárlások vagy laborvizsgálatok révén. A piacfelügyeleti hatóság a termékre vonatkozó szabályok megsértése esetén – akárcsak a hírekben gyakran hallott, szennyezett élelmiszerek esetében – a drónokat is visszahívhatja a boltok és webáruházak polcairól, illetve komoly bírságot szabhat ki a gyártókkal és forgalmazókkal szemben egyaránt.

Piacfelügyeleti hatóság Magyarországon

Magyarországon a légiközlekedésről szóló törvény alapján a légiközlekedési hatóság, azon belül pedig a Pilóta Nélküli Légijárművek Osztály látja el az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott drónok piacfelügyeletét.

Kiemelendő, hogy a piacfelügyelet nem egyenlő a fogyasztóvédelemmel!

Mire figyeljek a drón vásárlásakor?

A fentebb említett uniós rendelet értelmében minden sorozatgyártott (azaz nem egyedi építésű), a nyílt kategóriába szánt, husonöt kilogrammnál nem nagyobb drón egy – repülni képes – fogyasztási cikk, egy termék, ezért számos előírás vonatkozik nem pusztán a termékre, hanem az azon elhelyezett jelölésekre és magára a csomagolásra is. Túl az általános előírásokon, mint a gyártó nevének és elérhetőségének feltüntetése, az alábbiakra kell odafigyelni.

  • A legfontosabb jelölés a CE jelölés, amely tanúsítja, hogy a drón megfelel az európai szabályoknak. Ha ez a jelölés nem szerepel vagy a drónon vagy a csomagoláson, akkor szabálytalan és jogsértő a termék forgalomba hozatala, ezért nem szabad megvásárolni. Nagyon fontos, hogy magára a CE jelölés külalakjára is van előírás, így kizárólag az alábbi formátumú CE jelölés elfogadott:

CE jelölés

Az olyan terméket, amelyen nem a fentiek szerinti CE jelölés szerepel, ne vásárolja meg, hanem jelezze a piacfelügyeleti hatóság felé! Az EU-s CE jelölést nem szabad összetéveszteni a kínai export lógóval, mely a China Export, és a megtévesztésig hasonlít az EU-s jelölésre.

    • A másik fontos adat, amelyet a csomagoláson, vagy a termékhez kapott ismertetőben fel kell tüntetni, az a drón legnagyobb felszálló tömege, azaz a drón tömege a hozzátartozó minden kiegészítővel (például propeller védőkeret és kamera) együtt. Ez azért fontos, mert ez az adat dönti el, hogy hol és miként reptethető az adott drón.

Az olyan terméket, amelyen nem szerepel a maximális felszálló tömeg, ne vásárolja meg, hanem jelezze a piacfelügyeleti hatóság felé!

  • Ezen kívül még további kötelező jelölés lesz a maximális hangteljesítményszintet jelző azonosító, valamint, ha elérhetők lesznek osztályazonosítóval rendelkező drónok, akkor maga az osztályazonosító címke.

A forgalmazó továbbá köteles a vásárlókat az internetes vásárlás esetén a honlapján, bolti vásárlás esetén pedig az üzlethelyiségben tájékoztatni arról, hogy a drón megvásárlása felelős döntést igényel és számos kötelezettséget von maga után. Amennyiben ezt a forgalmazó elmulasztja, vele szemben piacfelügyeleti eljárásnak van helye.

A vásárláskor ellenőrizni kell, hogy a termék dobozában elhelyezték-e az a tájékoztatót, amely a drón üzemeltetése, reptetése esetén kötelező nyilvántartásba vételi és egyéb, a drón reptetéséhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésének módjáról (például regisztrációs link, stb.) tájékoztatást nyújt.

Lényeges az is, hogy a kereskedelmi forgalomba szánt drónok esetén, minden eszköznek egyedi azonosítóval kell rendelkeznie. Ez egy sorozatszám, amely az autók alvázszámához hasonló, betűkből és számokból álló karaktersorozat. Ha ilyen nincs elhelyezve az eszközön, akkor az jogsértő, és egyben megakadályozza a jogszerű felhasználást, mivel ellehetetleníti az eszköz nyilvántartásba vételét is. Ha ilyen problémával találkozik, akkor arról haladéktalanul értesítse a piacfelügyeleti hatóságot.

A piacfelügyeleti hatóság a hozzá beérkező panaszok (közérdekű bejelentések), valamint a honlapján közzétett piacfelügyeleti terv alapján egyaránt vizsgálja a piacon elérhető termékeket drónokat. Függetlenül attól, hogy milyen okból indult eljárás, a piacfelügyeleti hatóság honlapján közzéteszi a piacfelügyeleti ellenőrzések eredményét is egy rövid kivonatolt formában. Ezért vásárlás előtt javasolt a piacfelügyeleti hatóság honlapjának tanulmányozása is.

db5 drón

Milyen okból fordulhatok a piacfelügyeleti hatósághoz?

A piacfelügyeleti hatósághoz fordulhat bárki, aki az Európai Unió területén forgalmazott, azaz internetes áruházban vagy boltban megvásárolható drónokkal kapcsolatban szabálytalanságot tapasztal. A szabálytalanság vonatkozhat a terméken elhelyezett jelölések és kapcsolódó tájékoztatás (lásd pl. 3. pont) hiányára, megtévesztő jellegére, illetve a termék használata során tapasztalt rendellenességekre (pl. irányíthatatlanná válik, lerepülő alkatrészek, stb.) is.

Ilyen esetben panaszt, vagy közérdekű bejelentést lehet tenni a Hatóságnál, amely a beérkező panaszok alapján vizsgálatot rendelhet el, ha úgy ítéli meg, hogy az ellenőrzés megkezdésének feltételei fennállnak. Ezért célszerű az ilyen bejelentésben minél pontosabb leírást adni a drónnal kapcsolatos kifogásokról, problémákról. Névtelen bejelentések alapján a piacfelügyeleti hatóság nem indíthat ellenőrzést.

Fontos továbbá, hogy az így indult eljárásban a panaszt tevő személy nem ügyfél, ezért a piacfelügyeleti hatóság részére kártérítést vagy egyéb jogkövetkezményt (például termék cseréje, javítása) nem állapít meg. Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a drón megfelelő, a döntéssel szemben a bejelentést tevő személy nem élhet jogorvoslattal, mert ez a jog a drón forgalmazóját, illetve importőrét vagy gyártóját illeti meg.

Abban az esetben, ha a piacfelügyeleti ellenőrzés során megállapítást nyer a termék, azaz a drón nem megfelelősége vagy veszélyessége, akkor a piacfelügyeleti hatóság határozhat akár a termék visszahívásáról is – feltéve, hogy a szabálytalanság vagy a drón veszélyessége ezt indokolja. A visszahívás keretében a vásárlók, így a panaszos is, amennyiben ilyen terméket vásárolt, visszaviheti a terméket a forgalmazóhoz és visszakaphatja a vételárat.

Fontos! A megvásárolt drónnal kapcsolatos jótállási (garanciális) és szavatossági kérdések és jogviták elbírálása nem tartozik a hatóság piacfelügyeleti hatáskörébe, az ilyen kérdések és jogviták elbírálására a fogyasztóvédelmi hatóság vagy az illetékes bíróságok rendelkeznek hatáskörrel.

Osztályazonosító címkék és azok hiánya

Korábbi cikkünkben már tettünk említést az osztályazonosító címkékről, amelyek jelölik, hogy mely műveleti alkategóriában lehet az adott drónnal repülni. Az ilyen címkék elhelyezésének feltételei egyelőre sehol nem állnak rendelkezésre az Európai Unióban. Az ilyen címkékhez szükséges szabványok és az azoknak való megfelelést igazoló megfelelőség értékelő szervezetek még nem jöttek létre. Ezért jelenleg az osztályazonosító címkével ellátott drónok egytől egyig sértenék a piacfelügyeleti szabályokat és velük szemben a piacfelügyeleti hatóság szankciókat alkalmazhat.

Nagyon fontos ezért, hogy amennyiben ilyen osztályazonosító címkével (C0-C6) találkozunk egy drónon, vagy annak vásárlására felhívó hirdetésben, ne dőljünk be a hirdetésnek, ne vásároljuk meg, inkább értesítsük a piacfelügyeleti hatóságot, az ilyen hamis jelöléssel ellátott drónok ugyanis veszélyesek lehetnek.

Cikksorozatunk következő részében – szakértőink segítségével – áttekintjük a drón gyártók, importőrök és forgalmazók feladatait, kötelezettségeit.

Szólj hozzá