Kp-index

A K-index, illetőleg a Kp-index jelentőssen befolyásolja a GPS vezérelt drónok működését. Álatlában 1-3 közötti indexérték mellett a repülés biztonságos, már a 4-es érték esetében is mérsékelt mágneses hatás jelentkezhet, így a GPS jel zavara miatt a repülésben problémák léphetnek fel, 5-ös vagy annál magasabb érték esetén a repülés semmiképp nem javasolt.

A magnetométerrel végzett 3 óránkénti, 3 órás (0-3, 3-6, 6-9 stb. órák közötti ) mérések értékei, összehasonlítva a mérési hely mágneses erőterében észlelt legnagyobb változás vízszintes komponensével, adja ki az aktuális mérőszámot. (A legnagyobb pozitív és legnagyobb negatív irányú kilengést együttesen figyelembe véve.)

A hivatalos, az egész bolygóra vonatkoztatott “Kp” (Kplanetari) indexet a földgolyó számos helyén található mérőállomások által szolgáltatott egyedi “K” értékek súlyozott figyelembe vételével számolják ki.

A K-index egy kvázi logaritmikus szám, melynek értéke 0 és 9 között lehet.

KP index

Mivel a mindenkori utolsó K-index tartalmazza a legfrissebb (max 3 órás!), a pillanatnyi naptevékenységre utaló adatokat, ennek változása, a változás tendenciája és sebessége a legfontosabb információ számunkra, melyből meghatározható a jelenlegi és a közeljövőben várható terjedés.

A GFZ Német Geotudományi Kutatóközpont weboldalán a Kp mellett megtalálhatók az új Hpo Hp30 és Hp60 indexek, valamint a Kutatóközpont speciális Kp előrejelzést is kínál.

A három napos geomágneses index előrejelzést az OMNI-adatkészlet által szolgáltatott napszél és IMF historikus adatokon előre betanított mesterséges neurális hálózat segítségével készítik. A valós idejű előrejelzés a NOAA SWPC-től kapott, a DSCOVR űrszondáról származó, nem propagált valós idejű adatfolyam-adatokat használja.

Adatok forrása: GFZ Német Geotudományi Kutatóközpontot

! Az adatokat/adattermékeket “úgy, ahogy van”, bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül nyújtjuk. Szerkesztőségünk semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen vagy következményes kárért, amelyek az adatok/adattermékek használatából vagy használatának lehetetlenségéből erednek.