Drónszabályozás

Drónozás Európában – Tanúsítvány vagy műveleti engedély

Cikksorozatunk előző részeiben részletesen foglalkoztunk a LUC tanúsítvánnyal és a műveleti engedélyekkel. Felmerül a kérdés, hogy mikor melyik az előnyös, mikor melyiket kell választani, milyen különbségek és azonosságok vannak a kettő között. Jelen cikkünkben ezt a témát járjuk körbe.

Folytatjuk cikksorozatunkat, melyben a Közlekedéstudományi Intézet Légiközlekedési Kutatóközpontjának szakértői, a droneconsulting.blog.hu szerzői, Dr. Pusztai Máté és Dr. Sándor Zsolt légiközlekedési szakértők segítenek eligazodni a drónszabályozás rögös útvesztőjében.

DJI ipari drón

Azonosságok

 • „Speciális” kategóriájú UAS műveletek esetén van létjogosultságuk.
 • Az UAS műveletet megelőzően fel kell mérni a kockázatokat, és ezeket rögzíteni kell, valamint a részletes kockázatcsökkentő intézkedéseket meg kell határozni.
 • A művelet elvégzéséhez szükség van üzembentartási kézikönyvre (Operational Manual).
 • Mind a két esetben hatósági engedélyezési folyamat keretében lehet megszerezni a szükséges jogosultságot.
 • A hatóság által meghatározott korlátozásokat be kell tartani. Ezek vonatkozhatnak a távpilótáktól elvárt kompetenciákra, gyakorlati időkre, művelet elvégzésével kapcsolatos operatív paraméterekre (pl. maximális magasság, maximális sebesség, stb.), valamint a felhasznált berendezésekre is.
 • A műveletet részletesen dokumentálni kell, mert a hatóság akár helyszíni, művelet elvégzése közbeni, vagy utólagos ellenőrzést is tarthat, amely során bekérheti az összes dokumentumot.
 • A hatóság egyedi, az uniós rendeletekben nem nevesített kompetencia-elvárásokat támaszthat a távpilótákkal szemben.

Épített drón

Különbségek

Műveleti engedély Könnyű UAS-üzembentartói tanúsítvány (LUC)
Ki kérheti? Bárki Csak jogi személy (azaz pl. egyéni vállalkozó nem)
Milyen műveletre vonatkozik? Egy, vagy több azonos körülmények között végrehajtásra kerülő műveletre vonatkozik, előre meghatározott helyszínen. Bizonyos jellemzők (VLOS-BVLOS, kockázati szint) alapján általánosságban meghatározott művelet típusokra érvényes (pl. ellenőrző repülések), és a birtokosának lehetősége van ezen műveleteket saját hatáskörben engedélyezni, azaz nem kell az adott típusú műveletek esetén minden felszállás előtt engedélyt kérni, pusztán azért, mert egy újabb helyszínen akar műveletet végezni. Itt a műveletet olyan drónokkal lehet végrehajtani, amire a felhatalmazást a LUC birtokos megkapta.
Milyen szervezeti háttér szükséges hozzá? Nem szükséges szervezeti háttér, csupán az UAS-üzembentartónak és távpilótának rendelkeznie kell a művelet elvégzéséhez szükséges kompetenciákkal. Pontosan kialakított és felépített szervezet, amely támogatja a repülési műveletek biztonságos elvégzését a tervezéstől a megvalósításon át, egészen a karbantartásig és a háttéradminisztráció elkészítéséig. Így biztosított, hogy megfelelő ellenőrzés legyen a műveletek felett. A szervezetnek olyan funkciókkal és tulajdonságokkal kell rendelkeznie, melyek szavatolják a repülési műveletek biztonságos lebonyolítását. Ezekről a LUC tanúsítványról szóló cikkünkben írtunk.
Hol érvényes? A kérelemben előre meghatározott területen. Minden olyan területen, amely rendelkezik azon tulajdonságokkal, amelyek a LUC tanúsítványban szerepelnek, azaz nincs konkrét, koordinátákkal rögzített helyszínhez kötve.
Meddig érvényes? A művelettel érintett időtartamig, mely maximum két év. Nincs lejárati dátuma, határozatlan ideig, vagy visszavonásig érvényes.
Milyen eszköz használható a művelethez? A műveleti engedély tartalmazza, hogy pontosan mely eszközzel végezhető el a művelet. A kiadott LUC engedély meghatározza azon eszközök körét, amellyel az adott művelettípus elvégezhető. Ez vonatkozhat osztályazonosítóra, funkcióra, maximális felszállótömegre, stb.
Hány művelet elvvégzésére jogosít? Ezt a műveleti engedély határozza meg a beadott kérelem függvényében. Korlátlan mennyiségű művelet elvégzését lehetővé teszi.
El lehet térni az engedélyben foglaltaktól? Nem, ebben az esetben új műveleti engedélyre van szükség. A kiadott LUC tanúsítvány tartalmazza, hogy milyen mértékben lehet eltérni, és milyen korlátok között kell megvalósítani a műveletet. Ezért a LUC dokumentációnak fontos része a változáskövetés. A Hatóság feladata meghatározni, hogy mely változások esetében elegendő a bejelentés és mikor szükséges az engedélyeztetést újra lefolytatni.
Mi szükséges a megszerzéséhez?
 • Nyilvántartásba vett UAS-üzembentartó,
 • Nyilvántartásba vett eszköz,
 • Az adott műveletre vonatkozó részletes műveleti leírás (ConOps),
 • Üzemeltetési kézikönyv,
 • A művelethez tartozó konkrét kockázatelemzés,
 • Hiánytalanul kitöltött engedélykérelem,
 • Bizonyított kompetenciák (távpilóta és adott esetben üzembentartó – karbantartás, stb.)
 • Nyilvántartásba vett UAS-üzembentartó,
 • Nyilvántartásba vett eszköz(ök),
 • ún. LUC kézikönyv, mely részletesen bemutatja a szervezetet és a szervezet azon képességeit, amelyek alapján a repülési műveleteket el tudja látni maximális biztonság mellett,
 • Repülésbiztonsági menedzsment rendszer
 • Az adott műveletre vonatkozó részletes műveleti leírás (ConOps),
 • Üzemeltetési kézikönyv,
 • A általános a későbbi konkrét műveletekre is irányadó kockázatelemzés,
 • Hiánytalanul kitöltött engedélykérelem,
 • Bizonyított kompetenciák (távpilóta és adott esetben üzembentartó – karbantartás, stb.)
Igazgatási szolgáltatási díj 95 570 Ft 230 020 Ft
Kinek ajánlott?
 • Aki rendszeresen visszatérő, ugyanolyan feladatokat szeretne elvégezni, egy-egy konkrét helyszínen,
 • Aki egyedi műveletet szeretne elvégezni egy konkrét helyszínen
Amennyiben jól meghatározott művelet típust szeretne gyakran elvégezni, de a művelet elvégzése nem korlátozódik egy-egy helyszínre, viszont a műveleti helyszín jól körülírható a tulajdonságai alapján (pl. távvezeték ellenőrzése lakott területen kívül).
Mire jogosít? A műveleti engedélykérelemben foglalt tevékenység végrehajtására. Adott művelettípushoz tartozó művelet saját hatáskörben való engedélyezése, a tanúsítványban szereplő peremfeltételek betartása mellett.
Lehet bővíteni a tevékenységi kört vagy a korlátozásokat enyhíteni? Nem, csak és kifejezetten a műveleti engedélyben foglaltakat lehet végrehajtani. Amennyiben a LUC birtokos a rendszeres hatósági auditok keretében bizonyítani tudja, hogy magas szintű biztonsági színvonalat tart fent, akkor a hatóság fokozatosan egyre több joggal tudja felruházni a LUC birtokost, de ez ismételt engedélyeztetést igényel.

Cikksorozatunk következő részében – szakértőink segítségével – megvizsgáljuk, mi van akkor, ha valaki nem csak abban az országban szeretne speciális műveletet végezni, ahol a műveleti engedélyt, vagy LUC-ot megszerezte.

Szólj hozzá