Drónszabályozás

Cikksorozat az Európai Unió új drónszabályozásáról – I. rész

Nagy érdeklődés kíséri az újonnan megjelent EU-s rendeleteket, amelyek egységes szabályokat teremtenek a drónok alkalmazásával kapcsolatban, azok professzionális és szabadidős használatára vonatkozóan egyaránt. Cikkeinkben röviden és tematikusan mutatjuk be a szabályozás legfontosabb sarokköveit.

I. A szabályozás formája, valamint a hatálybalépés időpontja

 
Az Európai Bizottság felhatalmazáson alapuló rendeletként alkotta meg a 2019/945. (2019. március 12.) rendeletet a pilóta nélküli légijármű-rendszerekről és a pilóta nélküli légijármű-rendszerek harmadik országbeli üzembentartóiról.
Ugyancsak az EU Bizottság jogi aktusaként – végrehajtási rendeletként – fogadták el a 2019/947. (2019. május 24.) rendeletet a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról.

Az eltérő jogalap ellenére tudni kell, hogy mindkét szabályozó teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó, vagyis az Unióban tartózkodó magánszemélyeknek, tagállamoknak, intézményeknek maradéktalanul be kell tartaniuk őket. A rendeleti forma azt is jelenti, hogy a tagállamok csak a kifejezetten a hatáskörükbe utalt kérdéseket szabályozhatják saját jogalkotási eljárásban, a belső jogszabályok pedig nem térhetnek el az uniós szabályozás tartalmától.

A fenti EU rendeletek különböző időpontokban kerültek elfogadásra, azonban egyszerre, 2019. június 11-én jelentek meg, és a közzétételüktől számított 20. napon, azaz 2019. július 1-jén lépnek hatályba. Ugyanakkor a drónos műveletekről szóló 2019/947. rendelet alkalmazását (néhány kivételtől eltekintve) csak 2020. július 1-től írja elő a szabályozás, van tehát idő a felkészülésre.

A szabályozásról elöljáróban érdemes tudni, hogy bevezeti a pilóta nélküli légijármű-rendszerek (UAS) fogalommeghatározást, és különbséget tesz az ilyen rendszerek kockázati szintjei között, különböző kategóriákba sorolva őket.

Az idén hatályba lépő szabályozás a hazai felhasználókra közvetlenül kiható rendelkezéseket, kötelezettségeket nem tartalmaz, ez a – „945-ös” – rendelet ugyanis az egyes termékre vonatkozó követelményeket, forgalmazási és gyártási szabályokat, megfelelőség-értékelési eljárásokat, valamint az EU-s országokon kívüli (ún. harmadik ország-beli) üzembentartókra vonatkozó előírásokat határozza meg.

Sorozatunk következő része a pilóta nélküli légijármű-rendszerek fő kategóriáit fogja bemutatni.

Címlapfotó forrása: Christoph Scholz – Drohen Drone mit Paragraph statt Body

Szólj hozzá